Dårlig idé å sette ut politioppgaver til private

Arrestforvarere Oslo sentralarrest

Foto: Erik Inderhaug/Politiforum

Regjeringen vil la private løse flere politioppgaver. Det mener Politiets Fellesforbund er en dårlig idé. – Politiet må heller styrkes med flere ansatte for å løse oppgavene, sier Sigve Bolstad.

I stortingsmeldingen om fremtidens politi foreslår regjeringen å la private utføre politioppgaver. Det melder NRK. Regjeringen vil at vektere i større grad blant annet kan gjøre fangetransporter og holde vakt i rettssaker fordi det vil frigjøre tid og ressurser.

Politiets Fellesforbund mener derimot det er en dårlig ide å sette disse oppgavene ut til private aktører og vekterselskap.

– Det er uklart for oss om regjeringen her kun vil flytte penger og ressurser bort fra politiet og over til private aktører, eller om de vil reelt tilføre nye ressurser for at private skal løse disse oppgavene. Uansett viser erfaringer fra tidligere prosjekter at dette ikke gir den ønskede effekten. Det har vist seg å verken være kostnadseffektivt eller samfunnsøkonomisk smart. Heller ikke private aktører eller vekterselskap vil nemlig løse disse oppgavene gratis, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Har blitt forsøkt tidligere

Han viser til at det har vært gjennomført to transportprosjekt. I det første fikk det private selskapet Hafslund Sikkerhet i oppdrag å gjennomføre fangetransport i Vestfold, Telemark og Buskerud fra 2004 til 2006. Det ble ikke forlenget videre fordi det ikke var lønnsomt. Det andre transportprosjektet ble startet i 2014 i Sør-Øst politidistrikt. For dette prosjektet skrev Vista Analyse en sluttrapport som konkluderte med at «piloten har en lav kostnadseffektivitet og negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet».

– Vi har allerede mange dyktige sivilt ansatte i politiet som løser disse oppgavene på en god måte, og altfor mange av de som er ferdigutdannet ved Politihøgskolen går nå uten jobb. Om pengene til å kjøpe inn tjenester fra private uansett skal gå av de samme politibudsjettene så vil det være langt bedre bruk av pengene å ansette noen av de som er ferdigutdannet enn å sette ut oppgavene, sier Bolstad.

Ansette flere gir bedre totalberedskap

Vegar Monsvoll, leder for sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, sier seg helt enig i det.

– Dagens organisering fungerer bra. Det er selvsagt positivt om regjeringen vil sette inn ekstra ressurser for å løse oppgavene, og det som da vil gi mest effekt er å ansette flere i politiet, sier Monsvoll.

Sigve Bolstad legger til at ved å ansette flere politiutdannede og arrestforvarere til å løse disse oppgavene vil det gi bedre totalberedskap. Dette gjennom at disse kan være med på å løse andre større politioppgaver når det er behov for dette, og slik gi god effekt og mest fleksibilitet for investeringen. Da vil regjeringen dessuten raskere kunne nå lovnaden om to politibetjenter per 1000 innbygger.

– Det viktigste regjeringen kan gjøre for å styrke politiet og beredskapen i Norge er å nå lovnaden om 2 politifolk per 1000 innbyggere. Det er mange dyktige ferdigutdannede politifolk og politisivile som kan løse disse oppgavene. Politiets Fellesforbund mener derfor at politioppgaver skal beholdes i politiet, konkluderer forbundslederen.