Volden mot politiet øker

Folk og bil 4

I 2020 kom det inn 1 734 anmeldelser fra politifolk som var utsatt for vold i Norge, viser tall NRK har fått fra Politidirektoratet.

Tallene fra Politidirektoratet viser at det i snitt er en økning på drøyt 33 prosent siden 2016. En av årsakene som trekkes frem er mindre respekt for autoriteter og myndighetspersoner. Det skriver NRK.

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, mener tallene er helt uakseptable.

– Å angripe politiet, de som jobber hver dag for å ivareta befolkningens trygghet og sikkerhet, er et alvorlig angrep på demokratiet, sier forbundslederen.

– Ikke overrasket

Han synes det er en skremmende og alvorlig utvikling, men er likevel ikke overrasket.

– Politiyrket blir stadig mer krevende og kriminaliteten blir tøffere og mer kynisk. Vi har sett tendensen lenge og medlemmene våre har stått i dette over lengre tid. En medlemsundersøkelse fra Politiforum tidligere i år viser at nesten to av tre har blitt utsatt for vold som følge av at de jobber i politiet, sier Bolstad.

Han påpeker at det er et økende problem at ungdom ikke har respekt for politiet og at de setter seg i opposisjon når politiet kommer.

– Det er svært uheldig. Den manglende respekten er nok et resultat av at politiet ikke lenger har mulighet til å drive forebyggende arbeid i så stort omfang som før. Med de ressursene som vi har i dag, så har politiet stort sett anledning til å dukke opp når noe har skjedd. Da er det vanskelig å opparbeide seg gode relasjoner i de miljøene som allerede er litt utfordrende. Samtidig er ikke dette politiets problem alene, her må flere instanser på banen, sier Sigve Bolstad.

(Artikkelen fortsetter under bildet av forbundsleder Sigve Bolstad.)
Sigve Bolstad #04

Forbundslederen understreker at vi ikke kan komme i en slik situasjon at politifolk blir redd for å gjøre jobben sin.

– Det vil gå utover samfunnssikkerheten. Det kan også gå utover rekrutteringen til politiyrket. Ansatte som vurderer om man kan fortsette i jobben og unge mennesker som vil tenke seg om to ganger før de utdanner seg til politi, sier Bolstad.

Over halvparten har blitt truet

I desember 2019 gjennomførte Politiets Fellesforbund en undersøkelse blant sine medlemmer med spørsmål om de har opplevd trusler og ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie. I overkant av 3500 medlemmer svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen avdekket et stort omfang:

  • Over halvparten svarte at de har blitt truet om at noe skal skje eller gjøres mot en selv eller familien.
  • Fire av ti svarte at de frykter at noe kan skje med dem eller familien privat, som kan være knyttet til jobben i politiet.
  • Om lag én av tre svarte at de har opplevd ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie – og som de mener er knyttet til jobben som politiansatt.
  • Om lag seks av ti svarte at de, som følge av jobben som politiansatt, tar forholdsregler med hensyn til sikkerheten – da ut over det som kanskje er vanlig å gjøre.

– Politiet er på jobb for samfunnet som polititjenestepersoner, ikke som privatpersoner. Politiansatte og deres familier må ikke ende opp med å personlig ta konsekvensene av trusselsituasjoner. Vi i Politiets Fellesforbund har siden 2020 jobbet for at den nye straffeprosessloven skal sikre politiansatte identitetsskjerming under tjenesteutøvelsen gjennom lovendring. Det vil være et viktig forebyggende tiltak for å hindre at politiet utsettes for trusler og uønskede hendelser i privatlivet, sier Sigve Bolstad.

– Framtidens politi må være et trygt sted å jobbe for de dyktige ansatte i politiet, legger forbundslederen til.