Emilie Enger Mehl ny justisminister

Forbundsleder Bolstad, justisminister Mehl og finansminister Vedum

F.v.: Forbundsleder Sigve Bolstad; justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp); og finansminister og partileder Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp).

Emilie Enger Mehl (Sp) ble i dag utnevnt som ny justis- og beredskapsminister.

– Politiets Fellesforbund ønsker vår nye justisminister velkommen. Vi håper på et nært og tett samarbeid fremover med samme mål for øyet, et best mulig rustet politi til å løse det viktige samfunnsoppdraget, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Enger Mehl er utdannet jurist og ble valgt inn på Stortinget fra Hedmark i 2017. Hun har sittet i utenriks- og forsvarskomiteen. I tillegg har hun vært medlem av justiskomiteen fra 2017 til 2020. Enger Mehl har for tiden permisjon fra stillingen sin som advokatfullmektig i advokatfirmaet Elden.

Store forventninger til Mehl

Bolstad har store forventninger til Emilie Enger Mehl og mener den nye regjeringsplattformen, som ble lagt frem i går, er et godt utgangspunkt for å videreutvikle norsk politi.

– Politiets Fellesforbund har fått mange viktige gjennomslag i den nye plattformen. Vi er sikre på at den vil være med og styrke og utvikle politiet fremover. Vi er optimistiske når det gjelder det å få innfridd politireformens viktigste intensjon, et nærpoliti som er tilstede der befolkningen bor, sier forbundslederen.

Fortsetter arbeidet for gjennomslag

Han påpeker at Politiets Fellesforbund skal fortsette å jobbe opp mot den nye regjeringen og Stortinget for å sikre at de leverer på punktene i plattformen og for å skape gjennomslag for de sakene som ikke er nevnt i denne omgang.

– Vi ønsker blant annet fortsatt å sikre politiansatte identitetsskjerming under tjenesteøvelsen gjennom lovendring, og også å få på plass et nasjonalt varslingsombud, sier Sigve Bolstad.

(Artikkelen fortsetter under bildet. Arkivfoto.)

Bolstad Maeland

Takk til Mæland

Samtidig som han ønsker ny justisminister velkommen, så vil Bolstad også rette en takk til Monica Mæland (H) som forlot statsrådsposten i dag.

– Hun har vært tett på, engasjert og vi har blitt lyttet til i flere av våre viktigste saker. På vegne av hele Politiets Fellesforbund ønsker jeg å takke Mæland for et meget godt samarbeid, sier forbundslederen.