– Må aldri kunne trues til taushet

Unn Nyhetsmorgen

Unn Alma Skatvold mener tiden er inne for identitetsskjerming av de politiansatte.

Foto: NRK TV

Nær seks av ti politiansatte har mottatt trusler, i arbeidstiden eller på fritiden, om at noe skal skje eller gjøres mot dem selv eller deres familier, viste tall fra en spørreundersøkelse blant Politiets Fellesforbunds medlemmer i fjor. Politiets Fellesforbunds arbeid over tid for å sikre bedre identitetsskjerming for politiansatte, førte til at regjeringen i februar satte ned et utvalg som skal utrede om identiteten til politiansatte i større grad skal skjermes.

– Politiet må aldri kunne trues til taushet, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

I Nyhetsmorgen på NRK tidligere i dag var vold og trusler mot politiet tema. Bakteppet er at det har vært et økende antall saker i norske rettssaler som omhandler vold og trusler mot politiet. Ifølge NRK er det i år er registrert over 800 anmeldelser mot vold mot politiet og over 600 saker som gjelder vold og trusler er behandlet i norske rettssaler.

Politiets Fellesforbunds leder, Unn Alma Skatvold, spør betimelig:

– Om ikke politiet som har handlingsplikt tør å gripe inn, hvem skal gjøre det da? Vi står i en alvorlig situasjon og identitetsskjerming vil være et viktig tiltak for å forebygge vold og trusler mot politiansatte, sier hun.

Kan gå ut over samfunnsoppdraget

I Nyhetsmorgen har NRK intervjuet en politiansatt som opplevde å bli truet på et kjøpesenter på fritiden. At dette er en samfunnsutfordring, samtykket Rune Pedersen, seksjonssjef HMS i Politidirektoratet, i:

– Det er ingen tvil om at det er en lavere terskel for bruk av vold og trusler mot politiansatte. Sosiale medier gjør det dessverre enkelt å vise hat. Identitetsskjerming vil være et skritt i riktig retning. En svært viktig avveining er jo samfunnets kontroll og åpenhet opp mot den enkelte ansattes krav om tryggheten. Om ikke politiet bruker handlingsplikten, så er det svært alvorlig. Dersom politiansatte reserverer seg mot å gå inn i miljøer med voldspotensiale, går det ut over samfunnsoppdraget politiet er satt til å løse, sa Rune Pedersen.

Identitetsskjerming går ikke ut over rettssikkerheten

Audun Buseth, hovedverneombud i politiet, er ikke i tvil om at tiden er inne for identitetsskjerming i politiet:

– Anonymitet av den enkelte saksbehandler i straffesaksdokumenter, vil begrense muligheten til å true politiansatte. Dette vil ikke gå utover rettssikkerheten til borgerne og samfunnets behov for kontroll av vår virksomhet. Vi må verne om tryggheten til de ansatte, sa hovedverneombudet.

– Vi ser allerede i dag at noen ansatte vegrer seg til å jobbe med saker opp mot organiserte kriminelle nettverk. De søker seg heller til andre, «tryggere» oppgaver. En slik utvikling er uheldig og kan i verste fall gå ut over rekrutteringen til politiyrket, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.