Arendalsuka 2021:

Får 83 millioner kroner til etterforskningsløftet

Sigve Bolstad og Hakon Skulstad

Politidirektoratet omdisponerer 83 millioner kroner til etterforskningsfeltet. Nyheten kom på Politiets Fellesforbunds debatt under Arendalsuka tirsdag.

– Det er veldig viktig og på høy tid at dette prioriteres. Politiets Fellesforbund har jobbet iherdig med etterforskningsløftet de siste årene. Vi har hatt dette som ett av våre to innspill til statsbudsjett siden 2018, og vært tett på Politidirektoratet på dette feltet. Det vi er veldig opptatt av nå er at disse pengene går til lønn for å rekruttere og beholde etterforskere, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Se på nytt: Debatten fra Arendalsuka

Allerede i 2019 ble Politiets Fellesforbund lyttet til, og regjeringen foreslo å bevilge 83 millioner kroner over statsbudsjettet 2020. Her poengterte også regjeringen behovet for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i etterforskningsfeltet.

Målrettet arbeid

Politiets Fellesforbund har på tross av bevilgningen over statsbudsjettet sett mangelfull levering over tid fra Politidirektoratet sin side på den delen av etterforskningsløftet som går på lønnsincentiver. Dette førte blant annet til at Politiets Fellesforbund inviterte justisministeren til et hastemøte før sommeren.

– Med det målrettede arbeidet som Politiets Fellesforbund har gjort på dette feltet er det svært gledelig at vi nå ser resultater. Dette er viktig for mange av våre medlemmer og også for rettssikkerheten til innbyggerne, sier Bolstad.

Avgjørende at lønnsbetingelsene styrkes

Politidirektoratet skal omdisponere midler fra andre deler av budsjettet, men understreket at de ikke skal tas fra de geografiske driftsenhetene.

– Nå er det avgjørende at disse pengene bidrar til å styrke lønnsbetingelsene for våre medlemmer på etterforskningsfeltet. Det er for dårlig avlønning i dag, noe som blant annet resulterer i en turnover som er uheldig, sier Sigve Bolstad.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad sa under debatten at de skulle komme i gang med å bruke midlene innen 1. november.

– Det er bra at Politidirektoratet vil komme raskt i gang med å bruke disse pengene. Vi er allerede på overtid og det er viktig at våre medlemmer nå får det lønnsløftet de fortjener, avslutter forbundslederen.