Politiet ikke lenger bevæpnet

Norway Cup 20191

Foto: Pernille Ingebrigtsen

På mandag avsluttes den midlertidige bevæpningen av norsk politi. Politiet har vært bevæpnet siden november 2020, og Politiets Fellesforbund jobber fortsatt for at politiet skal bli bevæpnet på permanent basis.

– Norsk politi har vist at de håndterer bevæpning på en god måte gjennom denne og tidligere perioder hvor de har vært bevæpnet over lengre tid. Vi mener at generell bevæpning er viktig for samfunnssikkerheten og for sikkerheten til våre medlemmer, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Forskjell på liv og død

Politiet kan være bevæpnet i daglig tjeneste når det anses som nødvendig for å håndtere en alvorlig trusselsituasjon, og dette har skjedd opptil flere ganger siden 2014. Årsaken til at den midlertidige bevæpningen nå har opphørt er at den skjerpede terrortrusselen mot Norge nå er redusert, ifølge PST.

– Politiets Fellesforbund kommer til å fortsette å jobbe for generell bevæpning av politiet til det kommer på plass. Bevæpning handler om responstid som kan utgjøre forskjell på liv og død. Det er viktig for befolkningens sikkerhet og det er viktig for å trygge den enkelte tjenestemann og -kvinne. De som løper til der andre løper fra, sier Bolstad.

Maktbruk siste utvei

I Norge er politiet i utgangspunktet ubevæpnet i daglig tjeneste, men har såkalt fremskutt lagring av skytevåpen i kjøretøy og kan bevæpne seg ved behov under konkrete oppdrag.

– Jeg har forståelse for at mange er redd for at generell bevæpning av politiet skal føre til et mindre sivilt preg, og at det skal gi flere skarpe situasjoner. Men norsk politi er blant verdens best utdannede politi. Vår hovedinnfallsvinkel er dialog og ikke maktbruk, og bruk av våpen er siste utvei. Jeg mener norsk politi har vist at de håndterer dette på en god måte og at tilliten til politiet ikke synker selv om de er bevæpnet. Dette har i alle fall ikke vært tilfelle de siste årene, hvor politiet har vært midlertidig bevæpnet over lengre tid i flere perioder, sier Bolstad.