Ny regjering med mer penger til politiet

Sigve intervjues av TV 2 utenfor Stortinget (UTEN BILDETEKST)

Ap/Sp-regjeringen har lagt fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022, med totalt 224 millioner mer til politiet og påtale. – Dette lover godt for lokal tilstedeværelse og flere politifolk i jobb, men det trengs også et løft for etter- og videreutdanning, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til politiet for «bedre lokal tilstedeværelse, økt bemanning og styrket kriminalitetsbekjempelse», skriver de i en pressemelding.

– I evalueringen av nærpolitireformen for 2020 kom det frem at målet om å øke politiets tilstedeværelse og synlighet lokalt ikke er nådd. Nå må pengene gå til flere politifolk og et mer operativt politi i hele landet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen skriver også at samlet saksbehandlingstid i politiets straffesaksbehandling er for høy, og at den samlede oppklaringsprosenten ikke er tilfredsstillende. For å øke kapasiteten og kvaliteten i påtalemyndigheten i politiet, bevilger regjeringen derfor 26,3 millioner mer til påtalemyndigheten i politiet.

Bolstad: God start

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, er positiv til satsingen. Han understreker at Politiets Fellesforbund har en klar forventing om at de 200 millionene faktisk går til økt bemanning og flere stillinger i politiet. Styrkingen må skje i de geografiske driftsenhetene i politidistriktene, for et bedre lokalt forankret politi.

– Dette gir oss enda større håp om at politireformens viktigste intensjon nå endelig skal bli innfridd: et nærpoliti som er til stede der befolkningen bor. Et av våre to krav inn mot statsbudsjettet er å sikre to politibetjenter per 1000 innbyggere. Mer penger til politiet er avgjørende for å få til det. Det vil samtidig gi flere ferdig utdanna politifolk relevant jobb i etaten, som er nødvendig, sier Bolstad.

Mangler satsing på etter- og videreutdanning

Politiets Fellesforbund har gjennom flere år registrert at kapasiteten på etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen er for lav.

– Etter- og videreutdanning for politiansatte er viktig for å fremme innbyggernes rettsikkerhet og trygghet. Det er avgjørende å sikre våre medlemmer nødvendig kompetanseutvikling og en tilfredsstillende lønnsutvikling slik at en videre karriere i politiet er attraktiv, sier forbundslederen.

Politiets Fellesforbund foreslo derfor til statsbudsjettet 2022 en kapasitetsøkning på 450 studieplasser (15 %), i sum beregnet til 57 millioner kroner. Forslaget til endringer i statsbudsjettet inneholder ingen ekstra midler til en slik nødvendig satsing på etter- og videreutdanning.

– Det er synd. Vi forventer at den nye regjeringen tar tak og jobber for å innfri dette. Det er viktig for å videreutvikle politiets kompetanse og kapasitet for å kunne håndtere oppgavene best mulig, sier Bolstad.

Ser fram til samarbeid

Alt i alt er styrkingen av politiet en god start på veien mot regjeringens uttalte mål om å styrke politiets tilstedeværelse i hele landet. Det er også i tråd med hva Politiets Fellesforbund jobber for, nemlig et lokalt forankret politi med høy hverdagsberedskap og sterkt fokus på forebyggende arbeid.

– Vi kommer til å følge med på hvordan pengene brukes, men dette er lovende. Vi ser fram til et godt samarbeid med den nye regjeringen, og har allerede hatt et godt første møte med den nye statsråden, sier Bolstad.