Høyt arbeidspress bekymrer

Sigve Bolstad #04

– Situasjonen er alvorlig. For mange alvorlige straffesaker blir liggende for lenge uten å bli ferdig etterforsket og straffesaksbehandlet, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, om arbeidsbelastningen i politi- og lensmannsetaten.

Det har lenge vært et svært høyt arbeidspress i alle deler av politi- og lensmannsetaten. Både etterforskere og politijurister jobber med mange alvorlige og komplekse saker, som medfører høy belastning på de ansatte. Den pressede situasjonen i Øst politidistrikt ble omtalt hos NRK forrige uke.

– Denne situasjonen sliter på de ansatte. Det er ingen god følelse å gå hjem fra jobb og føle at man ikke har kontroll over de sakene man har ansvaret for. Situasjonen er alvorlig, både for de som jobber med etterforskning, med påtale og for alle i politi- og lensmannsetaten, sier Bolstad.

Det er viktig at saker ikke blir liggende lenge slik at alle involverte i en etterforskning får en rask avklaring og man unngår unødig belastning på ofre. I tillegg er effektiv etterforskning og påfølgende straffesaksbehandling et ledd i politiets forebyggende virksomhet.

Regjeringen anerkjente tidligere i år at koronapandemien har gjort en krevende situasjon - med høyt arbeidspress for påtalemyndigheten i politiet - enda mer utfordrende, og tildelte politi- og lensmannsetaten 13 millioner kroner for å øke kapasiteten gjennom 30 nye påtalestillinger.

– Det var svært gledelig, og er et viktig ledd i det å ta situasjonen på alvor. Selv om det tar tid, håper vi at denne styrkingen etter hvert vil lette arbeidsbelastningen ute i etaten noe, sier Sigve Bolstad.

Nødvendig med et løft for etterforskning og påtale

Det jobbes nå videre med etterforskningsløftet, hvor etterforskningsfaget skal styrkes for å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn. Etterforskningsløftet er avgjørende for å lykkes i å øke kvalitet og kapasitet innenfor etterforskning, og med det både ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og lette arbeidspresset i politiet.

Forbundslederen er videre glad for at det i statsbudsjettet ligger midler til å videreføre regjeringens styrking av påtalemyndigheten i politiet, og sier det er et viktig og nødvendig tiltak for å øke kapasiteten der.

– Nå håper vi på å få til et godt etterforskningsløft, videre styrking av påtalemyndigheten og av hele politi- og lensmannsetaten for å avhjelpe den utfordrende situasjonen de ansatte opplever, sier Bolstad.