Framtidens politi: Delte perspektiver på tvers av landegrensene

IMG 82081

Både Norge og Sverige diskuterer hvordan framtidens politi skal være. – Mange av utfordringene er like, og fagforeningene er helt sentrale i arbeidet for å utvikle politiet framover, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Hvilke utfordringer vil politiet møte i fremtiden? Hva slags type kompetanse blir viktig? Og hvordan fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver? Dette var temaer som ble diskutert da Bolstad nylig deltok på et seminar om fremtidens politi i regi av det svenske Polisförbundet. Det var et bredt sammensatt panel, som, i tillegg til Bolstad, bestod av svenske akademikere, representanter fra svensk politi og fra Polisförbundet.

– Sverige og Norge er like land. Politistyrkene er også ganske like og utfordringene for framtiden er også i stor grad like, sier han.

Samfunnstrender påvirker politiet

– Jeg delte fra de erfaringer vi har gjort oss i Norge, som med reformene de siste tiårene, og hvilke tanker vi har gjort oss om framtidens politi. Det er mange trender i samfunnet som er like i begge land, som globalisering, urbanisering, digitalisering, økt mobilitet og en mer mangfoldig befolkning. Disse trendene påvirker også politiet, og de påvirker samarbeidet mellom landene. Det gjør slike diskusjoner svært nyttige, sier forbundslederen.

(Saken fortsetter under bildet)
MG 4018 (har bildetekst)

– Det viktigste er å sørge for attraktive og trygge politietater som har gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Sigve Bolstad om hvordan politiet skal være en attraktiv arbeidsgiver i framtiden.

Utfordringene krever at man bygger oppdatert kompetanse på for eksempel digital kriminalitet, samtidig som man ivaretar politiprofesjonen. Det må samarbeides godt på tvers av landegrensene enten det handler om digital kriminalitet som rammer flere land eller det er et behov for kapasitet og kompetanse i et annet land, som etter Gjerdrum-raset, hvor Norge fikk bistand fra svensk redningspersonell.

– Det er viktig å ta grep for å tilpasse seg utviklingen i samfunnet, som med nærpolitireformen her til lands, men samtidig må man ikke overkorrigere. Vi trenger ny kompetanse i politiet, men vi må fortsatt ha politi i politiet, og fortsatt sørge for en god hverdagsberedskap, hvor folk føler seg trygge både på gata, på data og i eget hjem. Å finne riktig balanse er en utfordring jeg tror både Norge og Sverige må jobbe med, sier Sigve Bolstad.

Må være et godt sted å jobbe

Politiet består først og fremst av mange dyktige og kompetente medarbeidere, men der Norge har mange søkere til Politihøgskolen har Sverige slitt med det motsatte. Begge land må likevel jobbe for å sikre god rekruttering til politiyrket i framtiden.

– Det viktigste er å sørge for attraktive og trygge politietater som har gode lønns- og arbeidsvilkår. Vilkårene må ta hensyn til de særskilte belastninger som polititjeneste kan innebære, sier Bolstad.

For at politiet skal være et godt sted å jobbe er Politiets Fellesforbunds prioriterte saker, som etterforskningsløftet, full identitetsskjerming og yrkesskadeerstatning, også viktige.

– 80 prosent av driftsbudsjettet til norsk politi er personell, og Gjørv-kommisjonen slo fast at den viktigste beredskapsressursen i norsk politi er den vanlige politiansatte. Å ta vare på de ansatte er avgjørende for at framtidens politi skal lykkes, i Sverige så vel som i Norge, sier forbundslederen.

Nyttig erfaringsdeling på tvers av landegrensene

– Jeg er veldig glad for at Politiets Fellesforbund ble spurt om å delta på dette seminaret. Det tar vi som et tegn på at vi har noe å bidra med. Å dele kunnskap og erfaring på tvers av landegrensene er utrolig nyttig, sier Sigve Bolstad.

For Politiets Fellesforbund er det viktig med internasjonalt fagforeningssamarbeid, og forbundet prioriterer aktiv deltagelse i både nordisk og europeisk samarbeid.