Innspill til statsbudsjett 2022:

Ønsker satsing på etter- og videreutdanning

Sigve stortinget

I Politiets Fellesforbund sitt innspill til statsbudsjett 2022 ber fagforeningen om midler til satsing på etter- og videreutdannelse på Politihøgskolen, samt nok penger til å opprettholde bemanningen i politiet.

Politiets Fellesforbund har de siste tre årene hatt fokus på å få politistudentene i jobb og flere ansatte i etaten, samt få på plass et etterforskningsløft, som særlig må styrke lønnen til etterforskere, i innspill til statsbudsjett.

– For 2022 har vi fokusert på våre medlemmers mulighet til etter- og videreutdannelse, og ber derfor om en styrking på 57 millioner kroner til Politihøgskolen. Samtidig ber vi om nok midler til at man kan opprettholde bemanningen fremover på et nivå som er i tråd med nærpolitireformens intensjoner. Til dette mener vi det vil være behov for 798 millioner kroner i 2022, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Må vente i årevis på kompetansepåfyll

Politiets Fellesforbund mener faglig påfyll er utrolig viktig, både for våre medlemmers muligheter til kompetanseutvikling og tilfredsstillende lønnsutvikling, men også for innbyggernes trygghet og rettssikkerhet. Derfor ønsker vi nå at det bevilges penger til å styrke Politihøgskolen.

– Vi har gjennom flere år registrert at kapasiteten på etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen er for lav. Politidistrikt og særorgan må foreta en knallhard prioritering når deres ansatte skal innstilles etter søknad. Mange ender opp med å vente i flere år på å få det nødvendige kompetansepåfyllet de trenger, og det svekker både den enkeltes karrieremuligheter og rettssikkerheten til befolkningen. Det må vi få en slutt på, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund foreslår derfor en kapasitetsøkning på 450 studentplasser på etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen. Dette vil koste 57 millioner kroner. Denne satsingen er også avgjørende for å lykkes med etterforskningsløftet.

Må opprettholde bemanningen

I 2020 nådde vi det politiske målet om to politibetjenter per 1000 innbygger.

– At vi fikk 400 midlertidige stillinger i 2020, som i budsjett for 2021 er omgjort til faste stillinger, var derfor en stor seier for oss. Målet om to politibetjenter per 1000 innbygger mener vi bør være et minimum, og vi er glad for at regjeringen har nådd dette målet. Nå er det viktig at det fremover bevilges nok penger til å opprettholde denne bemanningen. Vi ber derfor om 798 millioner kroner for å sikre dette i 2022, sier Bolstad.

Kravet er basert på en utregning av Politidirektoratet for gjennomsnittelig kostnad på en politistilling i 2018.

For å opprettholde målet om to politi per 1000 innbyggere i 2022 må politihøyskolestudenter som er ferdig uteksaminerte sikres jobb i politiet. Per tredje kvartal 2020 er det 762 studenter som er uteksaminert fra de fire siste kullene som står helt uten jobb i politiet, og det er helt avgjørende at disse får jobb i 2021 og 2022 for at politiet skal opprettholde målet på politidekningen.

– Vi forventer at det vil fortsette å følge midler med de stillingene man nå har oppbemannet til, og at man i tråd med befolkningsveksten får mulighet til å oppbemanne videre. Det er ikke sånn at politidistriktene selv kan ta den regningen, sier Bolstad.