Total skivebom

Sparkesykkelpatrulje og tarn hoykant fokus politi beskjaert liggende

Riksrevisjonen slakter politiet sin innsats på nett. De mener målet om to politifolk per tusen innbyggere står i veien for å ansette flere spesialister i politiet. – Total skivebom å angripe bemanningsmålet, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Tirsdag la Riksrevisjonen frem en undersøkelse som viste at politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har flere svakheter som er alvorlige. En av årsakene er at politiet mangler kompetanse. Riksrevisjonen mener mulighetene til å rekruttere sivil spesialistkompetanse som dataingeniører og informatikere begrenses av målet om to politifolk per tusen innbyggere. Ifølge NTB har NTL politiet også lenge ropt varsku om at politiet må skaffe flere typer fagfolk.

– Vi er helt enige i at vi trenger mer komplementær kompetanse fremover, men det må ikke gå på bekostning av grunnutdanningen på Politihøgskolen. Nå høres det ut som man nærmest ikke trenger politi i politiet. Politiets Fellesforbund vil ha seg frabedt at man prater ned en hel etat på denne måten, sier Bolstad.

Angrep på politifaget

Forbundslederen har sett seg lei på stadige angrep på politifaget og manglende forståelse for politiet sine oppgaver.

– Norge har verdens beste politihøgskole som utdanner høyt kompetente medarbeidere. Vi har et fantastisk dyktig politikorps som står på hver eneste dag for å skape trygghet for befolkningen, bekjempe kriminalitet og sikre hverdagsberedskapen. Innbyggerundersøkelsen for 2020 viser at 82 prosent har stor tillit til politiet. Vi er overbevist om at den gjennomgående tilliten handler om den gode utdanningen og de politiutdannede som ofte er de som møter publikum i første rekke, sier Sigve Bolstad.

Han påpeker at målet om to per tusen har vært helt nødvendig. Norsk politi har lenge vært underbemannet og veldig mange politistudenter går rett ut i arbeidsledighet.

– Målet om to per tusen innbyggere er viktig for å styrke norsk politi. Det er med på å bidra til at vi kan løse samfunnsoppdraget vårt på en best mulig måte. Dessuten er Norges politidekning lav når man sammenligner med resten av Europa, sier Bolstad.

Mange dyktige sivile i etaten allerede

Forbundslederen er samtidig ikke i tvil om at man trenger flere spesialister i politiet.

– Vi har mange dyktige sivile med verdifull kompetanse som jobber i etaten i dag og som utgjør en svært viktig del av politiet sin beredskap. Politiets Fellesforbund er opptatt av å bevare politi- og generalistrollen, samtidig som vi ser behovet for annen spesifikk kompetanse for å være i takt med samfunns- og kriminalitetsutviklingen. Men man må evne å ha to tanker i hodet samtidig. For å øke antallet spesialister bør man derfor se på muligheten for påbygging av grunnutdanningen gjennom etter- og videreutdanning, sier Sigve Bolstad.

Når det gjelder Riksrevisjonens slakt av politiets IKT-arbeid, så er også Bolstad bekymret for at politiet ikke klarer å holde følge med utviklingen når det gjelder kriminalitet på nett.

– Riksrevisjonen påpeker at konsekvensene for barn, unge, privatpersoner og virksomheter som utsettes for datakriminalitet kan være dramatiske. Det er viktig at man nå får fortgang i IKT-arbeidet og at politiet får bygget opp sin kompetanse på dette feltet. Politiet må settes i stand til å møte kriminelle som kan ta i bruk det aller mest avanserte i den digitale verktøykassa, sier forbundslederen.

– Politiets Fellesforbund har over lang tid repetert at mangelen på etterforskningskapasitet svekker rettssikkerheten og tryggheten til befolkningen. Sånn kan det ikke fortsette. Det må tas grep for å styrke etterforskningsfaget gjennom å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn, legger Sigve Bolstad til.