Slik jobber PF med koronasituasjonen

Koronavirus

Foto: Alissa Eckert og Dan Higgins/CDC/offentlig eiendom

Her er en oversikt over noe av det Politiets Fellesforbund jobber for i denne ekstraordinære situasjonen.

Politiets Fellesforbund har fra starten vært tydelig på at vi skal være behjelpelige med å opprettholde beredskapen i norsk politi, og ha en tett og god dialog med Politidirektoratet om koronasituasjonen.

Vi jobber bredt i ulike prosesser og på mange felt for å sikre rettighetene og arbeidsvilkårene for våre medlemmer også i den ekstraordinære situasjonen vi nå står i.

Her er noe av det vi har jobbet med og fortsatt skal jobbe med:

  • Tett dialog og samarbeid med Politidirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet, Unio og andre relevante aktører, for å sikre medlemmenes rettigheter og arbeidsvilkår.
  • Politiets Fellesforbund jobber sammen med Unio og andre arbeidstakerorganisasjoner for å få til utvidelse av forsikringsdekninger for arbeidstakere som eksponeres for covid-19 i jobbsituasjoner.
  • Yrkesskadeerstatning er fortsatt en prioritert sak. Politiets Fellesforbund krever at politiansatte i tjeneste, og politistudenter i praksis og studietiden for øvrig, skal ha samme vern gjennom Folketrygden som militærpersonell ved yrkesskader.
  • At politifolk som mistenker at de har vært utsatt for koronasmitte kan bli prioritert for testing, for å unngå et massivt antall tjenestefolk i karantene.
  • At smittevernutstyr skal være tilgjengelig slik at politidistriktene og særorganene kan bestille dette, for å beskytte ansatte slik at de tryggere kan gå inn i situasjoner der andre må trekke seg unna.
  • Vært tett på i prosessen med 300-400 nye politifolk i midlertidige stillinger. Vi er fornøyde med at flere politiutdannede kommer i jobb i politiet, selv om vi primært ønsker at disse får fast stilling. Denne situasjonen viser at det trengs flere politifolk i jobb for å sikre beredskapen i Norge.
  • Jobber for gode arbeidsvilkår, også i krisetid, for eksempel gjennom at de relevante arbeidstidsbestemmelsene brukes først og brukes riktig, for å skape mest mulig forutsigbarhet og trygghet i jobben.
  • Politiets Fellesforbund forholder seg ellers til de rådene helsemyndighetene til enhver tid gir angående koronaviruset, og har derfor blant annet utsatt en rekke kurs og samlinger og innført hjemmekontor som hovedregel for alle ansatte på forbundskontoret.
  • Forbundskontoret er tilgjengelige for medlemmer og lokallag, og har beredskap til å svare på spørsmål man måtte ha knyttet til den ekstraordinære situasjonen.

Du kan finne svar på mange spørsmål om rettigheter her. Har du andre spørsmål om vårt arbeid med koronavirus-situasjonen eller om dine rettigheter i denne situasjonen, kan du ta kontakt med oss. Du kan også sende oss en melding gjennom å klikke på «Send en melding til pf.no» nede til høyre.