@politietsfellesforbund

Her finner du lenker videre fra sosiale medier til aktuelt innhold.

Følg Politiets Fellesforbund i sosiale medier:

Arrest sivil politi 3 2

📺 Se NRK Debatten tirsdag 30. april 2024: Kan penger gjenopprette tilliten til politiet?

Forbundsleder Unn Alma Skatvold deltok i debatten: «Kan penger gjenopprette tilliten til politiet?» Se hele debatten >

💵 Brudd i lønnsforhandlingene i staten

– Det ble brudd fordi staten ikke var villig til å legge nok penger på bordet, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind. Les mer >

📺 Se NRK Helgemorgen lørdag 27. april 2024: Utdanner seg til arbeidsledighet

Flere hundre nyutdannede politifolk står uten jobb i politiet. Samtidig går en tøff ressurs- og bemanningssituasjon utover arbeidsvilkårene i politiet: nedbemanning, stor arbeidsbelastning og høyt sykefravær. Alexander Stokkedal, leder av PF Politistudentene, og Runar Fagerlund, leder av Politiets Fellesforbund Troms, deltok i NRK Helgemorgen lørdag 27. april 2024. Se hele innslaget >

🪪 Sikkerhetsklarering: Politiet i fare for å miste kritisk kompetanse

Økt spenningsnivå i verden får følger også for politiet i Norge: Stadig flere politiansatte med tilknytning til høyrisikoland som Russland, Iran og Kina opplever å få avslag på sikkerhetsklarering. Konsekvensen er at politiet mister viktig kompetanse. Politiets Fellesforbund kjemper for å få på plass en forutsigbar behandling og praktisering av sikkerhetsklareringer. Justiskomiteen er også på ballen. Les mer >

🏫 ATB-opplæring i full gang

I løpet av noen hektiske dager på Gardermoen er representanter både fra arbeidsgiver og ansatte samlet for å få felles opplæring i de nye arbeidstidsbestemmelsene (ATB) i politiet. Les mer >

📊 Vil verdsette statsansatte med høyere utdanning

Statsansatte med høyere utdanning har over tid hatt beskjeden lønnsvekst. Samtidig sliter staten med å få tak i spisskompetansen den trenger. – Årets lønnsoppgjør må verdsette høyere utdanning, krever Guro Elisabeth Lind, Unio stats forhandlingsleder. Les mer >

🔎 Avgjørende med «the golden hour»

– De første timene etter en hendelse kan være helt avgjørende i en sak, sier Marius og Jan, som jobber ved Felles straffesaksinntak (FSI) lokalt i Tønsberg. Les mer >

💵 Mandag starter lønnsoppgjøret i staten

Førstkommende mandag kommer Politiets Fellesforbund og Unio til å fremme sine krav til staten i årets lønnsoppgjør. Les mer >

🧑‍💻 Samling for sivile kontaktpersoner: lønnsoppgjør, arbeidstid og ivaretagelse av medlemmene

– Det har vært en veldig bra samling med mye godt faglig innhold. Politiets Fellesforbund skal være den beste fagforeningen for alle ansatte i politiet, sier Øyunn Myklestul-Jensen, leder av sivilutvalget. Les mer >

👮 Arbeidsledighet blant politiutdannede

Flere hundre nyutdannede politi står uten jobb. Det handler om folks trygghet. Gi politiet jobb. Les mer >

📢 Justisministeren fikk presentert programpakka

Tirsdag ettermiddag møtte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i spissen for en rekke av toppene i departementet for å bli presentert Politiets Fellesforbunds seks prioriterte saker inn mot Stortingsvalget 2025: - Jeg lover å sette meg godt inn i programpakka og synes at presentasjonen fra Politiets Fellesforbund var både lærerik og nyttig, sier Emilie Enger Mehl. Les mer >

Følg Politiets Fellesforbund i sosiale medier