@politietsfellesforbund

Her finner du lenker videre fra sosiale medier til aktuelt innhold.

📰 Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent. Les mer >

💵 Lønnsoppgjøret 2022

Les mer om årets lønnsoppgjør og hvordan lønnsoppgjøret foregår her >

🎙 Politifolk trues på fritiden

Nær seks av ti politiansatte frykter noe kan skje dem eller familien som kan være knyttet til jobben i politiet. Like mange har fått trusler om dette. Mange politiansatte lever derfor på skjult adresse i mange år, har vakthold utenfor boligen og skjermer barna i frykt for at noe skal skje. To av disse gjester «I varetekt». Lytt nå:

📄 Identitetsskjerming

Politiet er på jobb for å sikre trygghet og rettsikkerhet for andre. Politiansatte skal ha rett til å leve uten frykt for trusler og represalier, og rett til et privatliv. Altfor ofte utsettes politiansatte og deres familier for trusler og ubehagelige hendelser som følge av jobben i politiet.

Politiets Fellesforbund krever derfor en lovendring som sikrer bedre identitetsskjerming for politiansatte. Les mer >

📰 Vil fortsette å løfte frem sivile

Fremtidens Politiets Fellesforbund var hovedtema da sivile kontaktpersoner nylig hadde samling i Oslo. – Vi skal fortsette å løfte frem politiansatte med sivil bakgrunn, sier nyvalgt sivilutvalgsleder Øyunn Myklestul-Jensen. Les mer >

📰 Vil få på plass en ny tariffavtale i staten

– Målet vårt i årets lønnsoppgjør er å få på plass en ny tariffavtale som sikrer lønnsutviklingen til utdanningsgruppene. Det var budskapet til Unio stats leder Guro Lind da lønnsforhandlingene i staten startet i dag. Les mer >

📰 – Vi må ha reallønnsvekst!

Forhandlingssjef Roar Fosse har en klar forventning om reallønnsvekst for Politiets Fellesforbunds medlemmer foran årets lønnsoppgjør. – To år på rad har våre medlemmer sakket akterut i forhold til frontfaget. Nå forventer vi et solid oppgjør, sier han. Les mer >

📰 La planer for viktig arbeid i 2022

– Endelig er vi samlet her i Tromsø, sa Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, da hun åpnet samlingen hvor over 30 engasjerte topptillitsvalgte delte erfaringer og staket ut kursen for de neste månedene. Les mer >

🎙 En nabo i krig

De siste ukene har bilder vi ikke har sett i Europa på over 75 år rystet en hel verden. Krig. Rett utenfor vår egen landegrense. I nord ligger 198 kilometer av landet vårt tett inntil Russland. Hvordan påvirker det sikkerhetssituasjonen i nord at vår nærmeste nabo har gått til krig i Ukraina? Og hvor godt forberedt er politiet i regionen om det verst tenkelige skulle skje? Lytt nå:

📰 Besøkte Nasjonalt ankomstsenter

Politiets Fellesforbund besøkte nylig Nasjonalt ankomstsenter i Råde, som har fått mange nye midlertidige ansatte for å kunne møte flyktningstrømmen fra Ukraina. Les mer >

📰 Støtte til Ukraina

Politiets Fellesforbund fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina. – Våre tanker går til hele den ukrainske befolkningen, men spesielt til våre kolleger som skal utføre jobben sin under svært krevende forhold, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold. Les mer >

Følg Politiets Fellesforbund i sosiale medier