@politietsfellesforbund

Her finner du lenker videre fra sosiale medier til aktuelt innhold.

Ledige stillinger

Her finner du informasjon om ledige stillinger og om Politiets Fellesforbund som arbeidsgiver: Gå til ledige stillinger >

Landsmøte 2022

Fra 14. til 17. november ble Politiets Fellesforbunds landsmøte gjennomført. Les mer >

💰 Statsbudsjettet 2023: Stramt politibudsjett

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er lagt fram. – Det er ingen tvil om at budsjettet for politiet blir stramt, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund. Les mer >

🧑‍🎓 Stor interesse for ny stipendordning

Nå kan også medlemmer, i tillegg til tillitsvalgte, søke om stipend til kompetanseheving. – Det har allerede vært en stor suksess. I høst tildeles 105 medlemmer stipend, sier fagleder Susanne Wathne. Les mer >

📰 Nå blir hun verneombud på heltid

Lise Rastad er allerede ansatt i 50 prosents stilling som hovedverneombud i Kripos. Nå fyller hun på med 50 prosents stilling som vara hovedverneombud i politi- og lensmannsetaten og skal jobbe med dette viktige fagområdet på heltid. – Jeg gleder meg og vet at dette er et svært viktig område som opptar mange av våre medlemmer, sier hun. Les mer >

🎥 Se debatten fra Arendalsuka

Når krise er den nye hverdagen. Har norsk politi grunnberedskap til å stå i krise over tid? Se debatten fra Arendalsuka på YouTube, eller her:

Folk og bil 4 se opptak
Se debatten

📰 Rekordmange politimedlemmer

Politiets Fellesforbund organiserer 99,1 prosent av de med politistilling i etaten. – Det er ny rekord, men det mest gledelige er at arbeidstakere ser viktigheten av å være fagorganisert, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold. Les mer >

🏳️‍🌈 – Ubegripelig!

– Det som skjedde i natt er helt ubegripelig. Våre varmeste tanker til ofrene og deres pårørende, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund. Les mer >

📰 Høyesterett: Nytt personalreglement til behandling

Høyesterett behandler nå en sak som Politiets Fellesforbund har bragt inn for domstolene. Den gjelder nytt personalreglement i politiet. Dette er annen gang på kort tid at PF har en sak til behandling i Høyesterett. Les mer >

❔ Ny tariffavtale mellom Unio stat og Akademikerne: Spørsmål og svar

Den nye felles tariffavtalen innebærer noen større endringer som det er naturlig at du som medlem og tillitsvalgt har spørsmål om. Vi har derfor laget en liste med spørsmål og svar som du finner her >

📰 Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent. Les mer >

💵 Lønnsoppgjøret 2022

Les mer om årets lønnsoppgjør og hvordan lønnsoppgjøret foregår her >

🎙 Politifolk trues på fritiden

Nær seks av ti politiansatte frykter noe kan skje dem eller familien som kan være knyttet til jobben i politiet. Like mange har fått trusler om dette. Mange politiansatte lever derfor på skjult adresse i mange år, har vakthold utenfor boligen og skjermer barna i frykt for at noe skal skje. To av disse gjester «I varetekt». Lytt nå:

📄 Identitetsskjerming

Politiet er på jobb for å sikre trygghet og rettsikkerhet for andre. Politiansatte skal ha rett til å leve uten frykt for trusler og represalier, og rett til et privatliv. Altfor ofte utsettes politiansatte og deres familier for trusler og ubehagelige hendelser som følge av jobben i politiet.

Politiets Fellesforbund krever derfor en lovendring som sikrer bedre identitetsskjerming for politiansatte. Les mer >

Følg Politiets Fellesforbund i sosiale medier