Tidligere lønnsoppgjør

Her kan du lese mer om tidligere års lønnsoppgjør.

Lonn,penger,kroner,kontanter

Lønnsoppgjøret 2023

I 2023 var det mellomoppgjør. Det betyr at det bare ble forhandlet om lønnsjusteringer. Dette til forskjell fra et hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle elementene i hovedtariffavtalen, som lønn, pensjon og fellesbestemmelser.

Lønnsforhandlingene i staten startet 27. april 2023. Disse hadde frist søndag 30. april (midnatt), hvor det enten blir enighet eller brudd. Lørdag 29. april ble det enighet mellom Unio og staten i lønnsoppgjøret. Fredag 7. juli ble det enighet i lokalt lønnsoppgjør i politiet og årets lønnsforhandlinger kom i mål.

> Gå til: Unios nettside for lønnsoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret 2022

I 2022 var det hovedtariffoppgjør. Det betyr at det ble forhandlet om alle elementene i hovedtariffavtalen, som lønn, pensjon og fellesbestemmelser. Dette til forskjell fra et mellomoppgjør, hvor det som regel bare forhandles om lønnsjusteringer.

Lønnsforhandlingene i staten startet 20. april 2022, og hadde frist til 30. april 2022. Det ble brudd i forhandlingene 29. april 2022, og det gikk da til mekling hos Riksmekleren. Fristen for å bli enig der var ved midnatt natt til 24. mai 2022. Nesten 18 timer på overtid ble det enighet om en løsning, inkludert ny tariffavtale i staten. I uravstemningen sa 83 prosent av medlemmene i Unio stat ja til den nye avtalen.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

> Gå til: Unios nettside for lønnsoppgjøret 2022

Lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret i 2021 var et mellomoppgjør. I et mellomoppgjør forhandles det som regel bare om lønnsjusteringer.

Mens industrien landet på en lønnsvekst på 2,2 prosent i 2020, var lønnsveksten i staten på bare 1,8 prosent. Differansen i kroner utgjør 432 millioner, altså at statsansatte gikk glipp av nesten en halv milliard sammenlignet med resultatet i industrien. Per statsansatt utgjør dette i gjennomsnitt 2700 kroner.

Forhandlingene i lønnsoppgjøret for staten startet mandag 26. april 2021. Partene hadde frist til midnatt natt til lørdag 1. mai for å komme til enighet. Torsdag 29. april ble det brudd i forhandlingene. Oppgjøret gikk da videre til riksmekleren. Meklingen startet 25. mai, med frist ved midnatt 27. mai. 17 timer på overtid av meklingsfristen ble det enighet. Les mer om resultatet her.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

> Gå til: Unios nettside for lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret i 2020 var et hovedtariffoppgjør. Grunnet koronasituasjonen ble forhandlingene utsatt fra våren 2020 til høsten 2020.

Oppgjøret endte med enighet etter mekling. Over 80 prosent av de som stemte i den påfølgende uravstemningen, stemte ja til resultatet i meklingen i det statlige området.

> Gå til: Unios nettside for lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2019

Lønnsoppgjøret i 2019 var et mellomoppgjør. Oppgjøret endte med enighet etter mekling 24. mai.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2018

Lønnsoppgjøret i 2018 var et hovedtariffoppgjør. Oppgjøret endte med enighet etter mekling 24. mai.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2017

Lønnsoppgjøret i 2017 var et mellomoppgjør. Oppgjøret endte med enighet i forhandlingene 29. april.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2016

Lønnsoppgjøret i 2016 var et hovedtariffoppgjør. Oppgjøret endte med enighet etter mekling.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2015

Lønnsoppgjøret i 2015 var et mellomoppgjør. Oppgjøret endte med enighet i forhandlingene 30. april.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2014

Lønnsoppgjøret i 2014 var et hovedtariffoppgjør. Oppgjøret endte med enighet etter mekling 26. mai 2014.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
📝 Krav, tilbud og protokoller
Riksmeklerens møtebok vedrørende tariffrevisjonen 2014 – Statsoppgjøret (PDF, 3MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet

Lønnsoppgjøret 2013

Lønnsoppgjøret i 2013 var et mellomoppgjør. Oppgjøret endte med enighet i forhandlingene 30. april 2013.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
📝 Krav, tilbud og protokoller
Protokoll – mellomoppgjøret i staten 2013 (PDF, 1MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet

Lønnsoppgjøret 2012

Lønnsoppgjøret i 2012 var et hovedtariffoppgjør. Oppgjøret endte med frivillig lønnsnemnd etter streik.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2011

Lønnsoppgjøret i 2011 var et mellomoppgjør. Oppgjøret endte med enighet i forhandlingene 29. april 2011.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2010

Lønnsoppgjøret i 2010 var et hovedtariffoppgjør. Oppgjøret endte med enighet etter mekling 27. mai 2010.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2009

Lønnsoppgjøret i 2009 var et mellomoppgjør. Oppgjøret startet med utveksling av krav mellom staten og hovedsammenslutningene 3. april 2009, og endte med enighet etter mekling 4. juni 2009.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
📝 Krav, tilbud og protokoller
Riksmeklingsmannens møtebok vedrørende mellomoppgjøret 2009 – Statsoppgjøret (PDF, 0,5MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet

Lønnsoppgjøret 2008

Lønnsoppgjøret i 2008 var et hovedtariffoppgjør. Oppgjøret startet med utveksling av krav mellom staten og hovedsammenslutningene 4. april 2008, og endte med enighet etter mekling 23. mai 2008.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
📝 Krav, tilbud og protokoller
Riksmeklingsmannens møtebok vedrørende tariffrevisjonen 2008 – Statsoppgjøret (PDF, 0,6MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet

Lønnsoppgjøret 2007

Lønnsoppgjøret i 2007 var et mellomoppgjør.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2006

Lønnsoppgjøret i 2006 var et hovedtariffoppgjør. Oppgjøret startet med utveksling av krav mellom staten og hovedsammenslutningene 31. mars 2006, og endte med enighet etter mekling.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2005

Lønnsoppgjøret i 2005 var et mellomoppgjør. Oppgjøret startet med utveksling av krav mellom staten og hovedsammenslutningene 20. april 2005, og endte med enighet i forhandlingene.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2004

Lønnsoppgjøret i 2004 var et hovedtariffoppgjør.

Lønnsoppgjøret 2003

Lønnsoppgjøret i 2003 var et mellomoppgjør.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.

Lønnsoppgjøret 2002

Lønnsoppgjøret i 2002 var et hovedtariffoppgjør. Oppgjøret endte med enighet i forhandlingene.

Les mer om oppgjøret på Unios nettsider.