Temaområder

Tidligere lønnsoppgjør

Her kan du lese mer om tidligere års lønnsoppgjør.

Lonn,penger,kroner,kontanter

Lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret i 2021 var et mellomoppgjør. I et mellomoppgjør forhandles det som regel bare om lønnsjusteringer.

Mens industrien landet på en lønnsvekst på 2,2 prosent i 2020, var lønnsveksten i staten på bare 1,8 prosent. Differansen i kroner utgjør 432 millioner, altså at statsansatte gikk glipp av nesten en halv milliard sammenlignet med resultatet i industrien. Per statsansatt utgjør dette i gjennomsnitt 2700 kroner.

Forhandlingene i lønnsoppgjøret for staten startet mandag 26. april 2021. Partene hadde frist til midnatt natt til lørdag 1. mai for å komme til enighet. Torsdag 29. april ble det brudd i forhandlingene. Oppgjøret gikk da videre til riksmekleren. Meklingen startet 25. mai, med frist ved midnatt 27. mai. 17 timer på overtid av meklingsfristen ble det enighet. Les mer om resultatet her.

> Gå til Unios nettside for lønnsoppgjøret 2021

Artikler om lønnsoppgjøret 2021

DOKUMENTER

Hovedtariffavtalen i staten 16. september 2020–30. april 2022 for LO Stat, Unio og YS Stat med endringer per 1. mai 2021 (PDF, 4MB)
Hovedlønnstabell LO Stat, Unio og YS Stat gjeldende fra 01.05.2021 (PDF, 0,1MB)
KRAV, TILBUD OG PROTOKOLLER
Riksmeklerens møtebok vedrørende mellomoppgjøret 2021 – Statsoppgjøret (PDF, 0,6MB)
Bruddprotokoll fra mellomoppgjøret i staten 2021 (PDF, 0,8MB)
Tilbud 1 fra staten i mellomoppgjøret i staten 2021 (PDF, 0,2MB)
Krav 1 fra Unio i mellomoppgjøret i staten 2021 (PDF, 0,2MB)

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret i 2020 var et hovedtariffoppgjør. Grunnet koronasituasjonen ble forhandlingene utsatt fra våren 2020 til høsten 2020.

Oppgjøret endte med enighet etter mekling. Over 80 prosent av de som stemte i den påfølgende uravstemningen, stemte ja til resultatet i meklingen i det statlige området.

DOKUMENTER
Hovedtariffavtalen i staten 16. september 2020–30. april 2022 for LO Stat, Unio og YS Stat (PDF, 4MB)
Hovedlønnstabell LO Stat, Unio og YS Stat gjeldende fra 01.10.2020 (PDF, 0,1MB)
KRAV, TILBUD OG PROTOKOLLER
Riksmeklerens møtebok vedrørende tariffrevisjonen 2020 - Statsoppgjøret (PDF, 4MB)
Bruddprotokoll fra hovedtariffoppgjøret i staten 2020 (PDF, 2MB)
Krav 1 fra Unio i hovedtariffoppgjøret i staten 2020 (PDF, 0,2MB)

Artikler om lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2019

Lønnsoppgjøret i 2019 var et mellomoppgjør. Oppgjøret endte med enighet etter mekling.

DOKUMENTER
Hovedlønnstabell LO Stat, Unio og YS Stat gjeldende fra 01.05.2019 (PDF, 0,5MB)

Artikler om lønnsoppgjøret 2019

Lønnsoppgjøret 2017

Lønnsoppgjøret i 2017 var et mellomoppgjør. Oppgjøret endte med enighet i forhandlingene.

DOKUMENTER
Hovedlønnstabell (A-tabellen) LO Stat, Unio og YS Stat gjeldende fra 01.05.2017 (PDF, 0,1MB)
Protokoll – mellomoppgjøret i staten 2017 (PDF, 3MB)
Krav 1 fra Unio i mellomoppgjøret i staten 2017 (PDF, 0,2MB)