Temaområder

Tidligere lønnsoppgjør

Her kan du lese mer om tidligere års lønnsoppgjør.

Lonn,penger,kroner,kontanter

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret i 2020 var et hovedtariffoppgjør. Grunnet koronasituasjonen ble forhandlingene utsatt fra våren 2020 til høsten 2020.

Oppgjøret endte med enighet etter mekling. Over 80 prosent av de som stemte i den påfølgende uravstemningen, stemte ja til resultatet i meklingen i det statlige området.

DOKUMENTER
Hovedtariffavtalen i staten 16. september 2020–30. april 2022 for LO Stat, Unio og YS Stat (PDF, 4MB)
Hovedlønnstabell LO Stat, Unio og YS Stat gjeldende fra 01.10.2020 (PDF, 0,1MB)
KRAV, TILBUD OG PROTOKOLLER
Riksmeklerens møtebok vedrørende tariffrevisjonen 2020 - Statsoppgjøret (PDF, 4MB)
Bruddprotokoll fra hovedtariffoppgjøret i staten 2020 (PDF, 2MB)
Krav 1 fra Unio i hovedtariffoppgjøret i staten 2020 (PDF, 0,2MB)

Artikler om lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2019

Lønnsoppgjøret i 2019 var et mellomoppgjør. Oppgjøret endte med enighet etter mekling.

DOKUMENTER
Hovedlønnstabell LO Stat, Unio og YS Stat gjeldende fra 01.05.2019 (PDF, 0,5MB)

Artikler om lønnsoppgjøret 2019

Lønnsoppgjøret 2017

Lønnsoppgjøret i 2017 var et mellomoppgjør. Oppgjøret endte med enighet i forhandlingene.

DOKUMENTER
Hovedlønnstabell (A-tabellen) LO Stat, Unio og YS Stat gjeldende fra 01.05.2017 (PDF, 0,1MB)
Protokoll – mellomoppgjøret i staten 2017 (PDF, 3MB)
Krav 1 fra Unio i mellomoppgjøret i staten 2017 (PDF, 0,2MB)